Upitnik za izradu Lokalne razvojne strategije područja LAG-a PRIZAG za razdoblje 2023-2027

Pozivamo sve zainteresirane predstavnike javnog, civilnog i gospodarskog sektora da se uključe u izradu Lokalne razvojne strategije područja LAG-a PRIZAG za razdoblje 2023-2027 i kroz popunjavanje niže navedenih upitnika u obliku Google obrazaca.

Ukoliko imate više projekata ili projektnih ideja od strane jednog predstavnika, koje bi željeli provesti putem Lokalne razvojne strategije LAG-a, molimo Vas da obrazac popunite za svaki projekt zasebno.

Rok do kojega možete popuniti obrazac je do 10. listopada 2022.

 

Javni sektor (JLS-ovi s područja LAG-a)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd0xgu6Ogh2ox-wVjmoY18Pij3MN1CbpCewNwgkROy9O0EuA/viewform?usp=sf_link

 

Civilni sektor (Udruge i fizičke osobe s područja LAG-a)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpPRGeWzSipYaEgi4YTVOKuNsuGc-ytnv-51cpX4P6jQd5Yw/viewform?usp=sf_link

 

Gospodarski sektor (OPG-i, obrti i tvrtke s područja LAG-a)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccbWiA-E8g8O2q1rMsNiyP20O4MXc7I6jPe9At_F6IeH2SSw/viewform?usp=sf_link

 

O autoru