Projekti

Osim provedbe natječaja iz Lokalne razvojne strategije, LAG PRIZAG provodi i sudjeluje u drugim projektima:

Projekt Utjecaj klimatskih promjena na ratarstvo i povrćarstvo sjeverne Hrvatske

Obzirom na sve izraženije klimatske promjene koje posebno utječu na poljoprivredni sektor cilj je ovoga međuteritorijalnog projekta suradnje lokalnih akcijskih grupa – podizanje svijesti poljoprivrednika o utjecaju promjene klime na poljoprivrednu proizvodnju te o nužnosti uvođenja agrotehničkih mjera i novih kultura kojima se ublažava utjecaj klimatskih promjena. Tijekom provedbe projekta na pet lokacija, u Bednji, Varaždinu, Ludbregu, Koprivnici i Novom Marofu prikupljat će se vrijednosti temperature tla na 7 dubina i vlažnosti tla na 5 dubina. Na temelju prikupljenih podataka te meteoroloških mjerenja nastalih u zadnjih 30 godina izradit će se sveobuhvatna analiza poljoprivrednih kultura i agrotehničkih mjera kojima bi se ublažio utjecaj klime i povećala poljoprivredna proizvodnja te tako osigurala održivost poljoprivredne proizvodnje sjeverne Hrvatske. U projektu uz LAG PRIZAG sudjeluju i LAG Sjeverozapad kao vodeći partner te LAG Izvor.

Projekt “KulturoLAG”

Cilj projekta je razvoj turističke infrastrukture te sadržaja i programa utemeljenih na povijesnoj, kulturnoj i vjerskoj tradiciji na području partnerskih LAG-ova, te obogaćivanje ukupnog turističkog doživljaja, upoznavanjem dionika sa područja partnerskih LAG-ova sa baštinom partnerskih područja. Ciljana skupina ovog projekta su dionici lokalnih akcijskih grupa koji će sudjelovati u projektnim aktivnostima upoznavanja itinerara područja partnerskih LAG-ova, te sami LAG-ovi, dok su krajnji korisnici ovog projekta suradnje svi stanovnici sa četiriju područja LAG-ova. Glavni partner na projektu je LAG Vuka-Dunav, a ostali partneri su LAG Bosutski niz, LAG Cetinska Krajina te LAG PRIZAG.

Projekt “Seven European Countries – One Identity”

Glavni cilj projekta je zbližiti europske građane različitih nacionalnosti i jezika, ojačati njihovo razumijevanje politika Unije koje doprinose razvoju dinamičnog i raznolikog europskog identiteta. Projekt potiče međukulturalni dijalog i međusobno razumijevanje, razgovara o solidarnosti, razmjenjuje iskustva i primjere dobre prakse te  raspravlja se o budućnosti Europe i izazovima euroskepticizma. Radi se o temama iz specifičnih prioriteta: budućnost Europe i izazov euroskepticizma, promicanje solidarnosti u kriznim vremenima, poticanje međukulturalnog dijaloga i međusobnog razumijevanja, stigmatiziranje migranata i manjinskih skupina te perspektive europske mladeži.

U ovaj projekt uključeno je 7 europskih zemalja: Malta, Španjolska, Grčka, Slovenija, Srbija, Italija i Hrvatska, odnosno LAG PRIZAG kao partner.

Projekt Skrivena blaga ruralnog turizma

Projektom se žele poticati inovacije u ruralnom turizmu kroz umrežavanje, prijenos znanja i međusektorsku suradnju u ruralnom području sjeverozapadne Hrvatske. Provedbom projekta koji doprinosi razvoju ruralnog turizma izravno se utječe na podizanje životnog standarda i ekonomske aktivnosti lokalnog stanovništva i lokalne zajednice obzirom da se povećanjem broja gostiju povećava potrošnja, broj noćenja te korištenje usluga koje pruža lokalno stanovništvo. Projekt u partnerstvu provode LAG-ovi s područja Hrvatskog zagorja, Prigorja i Međimurja u svrhu učenja i širenja dobrih praksi između hrvatskih regija na području razvoja ruralnog turizma.

 Projekt EFYRA

‘Europska budućnost mladih na ruralnim područjima’ (Europe Future of Young in Rural Area – EFYRA) je projekt sufinanciran sredstvima Europske Unije iz programa Europa za građane, mjera Umrežavanje gradova. U projekt je uključeno 9 partnera iz 7 zemalja, a vodeći partner (koordinator) projekta je LAG PRIZAG.

Europska ruralna područja imaju jedan zajednički problem – depopulaciju mladih. Svrha projekta je identificirati uzroke migracije mladih u svakom partnerskom području kroz zajedničku raspravu partnera u projektu te identificirati prijedloge za sprječavanje migracija kroz aktivne radionice. Aktivnosti će biti raspoređene na 5 događaja koji će biti organizirani na području 4 zemalja partnera.

Projekt SMUG EU

Projekt ‘Male općine protiv euroskepticizma’ (Small MUnicipalities aGainst EUroscepticism) sufinanciran je od strane EU iz programa Europa za građane, mjera Umrežavanje gradova. Vodeći partner (koordinator) projekta je LAG PRIZAG. U projekt je uključeno 15 partnera iz 9 zemalja s jednim ciljem: ispitati i raspravljati o euroskepticizmu na ruralnom području. Projekt otvara raspravu o Europi, stajalište građana i što bi htjeli promijeniti u budućnosti u vezi s povećanjem kvalitete života u lokalnoj zajednici. Projekt uključuje 6 događaja sa 4 javne rasprave na kojima građani mogu aktivno iznijeti svoje dvojbe o Europskoj Uniji i njenoj budućnosti.

“Ujedinjeni u različitosti”

LAG PRIZAG kontinuirano radi na partnerstvima i projektima transnacionalne suradnje.  Tako je sudjelovao kao partner u projektu ‘Ujedinjeni u različitosti’. Cilj projekta je okupljanje i promicanje multikulturnog zajedništva u duhu Europske unije. Kroz trodnevno događanje u Sloveniji, od 25.-27.10., LAG PRIZAG je prezentirao svoj kraj (kulturu i ples, tradicionalnu hranu i piće, stare zanate, umjetnost i običaje). Kroz projekt se EU nastoji približiti građanima – pogotovo mladima. Stoga je  s ciljem zbližavanja mladih i EU institucija proveden natječaj za mlade “I moj dom je dio Europe” da izraze svoju kreativnost kroz fotografije, video i umjetničke radove.

Prigorsko – zagorski sejem

LAG PRIZAG već dugi niz godina za redom organizira Prigorsko – Zagorski sejem. Cilj projekta je na jednom mjestu prezentirati bogatstvo kulturne, povijesne, turističke, gospodarske i gastronomske ponude cijelog područja LAG-a. U okviru svakog Sejma održi se po jedno tematsko predavanje iz tema ruralnog razvoja područja LAG-a PRIZAG.

Projekt LAG EXCHANGE

Općina Breznički Hum i LAG PRIZAG te Općina Šmartno pri Litiji i LAS „Srce Slovenije“, zajednički su proveli projekt LAGex, financiran od strane EU iz programa Europa za građane, mjera 1.1. Susreti građana.
Projekt je uspješno proveden u Brezničkom Humu od 9. do 11. studenog 2012. godine.
Cilj susreta bila je razmjena iskustva Lokalnih akcijskih grupa: LAS-a „Srce Slovenije“ i LAG-a PRIZAG. Susreti lokalnih akcijskih grupa pridonose većoj ujednačenosti europskog prostora. Međudržavna suradnja sličnih organizacija omogućuje protok informacija i primjera dobre prakse, a ujedno služi kao podloga za daljnju suradnju.