Završna konferencija na projektu suradnje “KulturoLAG”