Uspješno održana radionica o ekološkoj proizvodnji na području LAG PRIZAG