Turistička grupa iz Slovenije u turističkom posjetu području LAGa Prizag