Primjena Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša te Zakona o zaštiti prirode u okviru Mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanja isplativosti šuma”