PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE M17 »UPRAVLJANJE RIZICIMA«, PODMJERE 17.1. “OSIGURANJE USJEVA, ŽIVOTINJA I BILJAKA” (NN, br. 135/15)