PRAVILNIK O PROVEDBI MJERE 03 “SUSTAVI KVALITETE ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE”, PODMJERE 3.1. “POTPORE ZA NOVO SUDJELOVANJE U SUSTAVIMA KVALITETE” I PODMJERE 3.2. “POTPORA ZA AKTIVNOSTI INFORMIRANJA I PROMOVIRANJA KOJE PROVODE SKUPINE PROIZVOĐAČA NA UNUTARNJEM TRŽIŠTU” IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020. (NN 111/15)