POZIV ZA SUDJELOVANJE NA MEĐUNARODNOM UMJETNIČKOM, VIDEO I FOTOGRAFSKOM NATJECANJU POD NAZIVOM „I MOJ DOM JE DIO EUROPE“