Pitanja i odgovori (III.LAG natječaj za T.O.1.1.2.)

Molim dodatno pojašnjenje kriterija Aktivnosti iz poslovnog plana odnose se na ekološku proizvodnju, gdje je navedeno da se SVE aktivnosti moraju odnositi na ekološku poljoprivredu. Može li se kupiti traktor ili priključak koji će se koristiti u svrhu ekološke proizvodnje? Koje su sve aktivnosti u navedenom kriteriju prihvatljive?
 Može kupnja traktora i traktorskih priključaka za obavljanje poljoprivredne djelatnosti pa tako i djelatnosti ekološke poljoprivrede.
 
Molim Vas za dodatno pojašnjenje kriterija Aktivnosti prikazane u poslovnom planu uključuju kupnju novih traktorskih priključaka i/ili opreme u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i prerade, gdje je navedeno da svi kupljeni priključci ili oprema moraju biti novi za stjecanje bodova. Dakle, može se kupiti traktor, rabljeni do 10 godina, ali priključci koji bi se kupili moraju biti novi, i time je zadovoljen uvjet po ovom kriteriju?
Kriterij za ostvarivanje bodova za pozitivan utjecaj na okoliš je između ostalog kupnja novih traktorskih priključaka i/ili opreme. Traktor se može kupiti rabljeni do 10 godina starosti.
 
Može li se u slučaju dobivanja sredstava poljoprivredna mehanizacija kupovati od strine/ujne koje nisu u krvnom srodstvu sa korisnikom niti su članovi PG-a niti članovi kućanstva? Može li se u slučaju dobivanja sredstava poljoprivredna mehanizacija kupovati od strica/ujaka koji su u krvnom srodstvu sa korisnikom, ali nisu članovi PG-a niti članovi kućanstva?
Kupovina poljoprivredne mehanizacije od  srodnika po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike nije dozvoljena. 
 
Vidio sam na vašoj stranici pitanje u vezi rabljenog traktora, da li to znači ako se kupuje samo rabljeni traktor koji nije star više od 10 godina prolazi pod novo i usvajaju se bodovi za navedeno? Ili se to odnosi ako se uz rabljeni traktor kupuju i novi priključci?
Sam rabljeni traktor naravno ne može ostvariti bodove za energetski učinkovitije strojeve i opremu. Bodovi se dodjeljuju kada se kupuje isključivo nova oprema ili kada se kombinira nova oprema sa rabljenim traktorom do 10 godina starosti.
 
 
 
O autoru