Naša vizija:

Postati održivo gospodarski razvijeno područje s povećanim standardom i kvalitetom života poželjno za život svakog stanovnika, u kojem će se istodobno voditi briga o očuvanju i valorizaciji prirodnih ljepota, kulturno povijesne i tradicijske baštine.

Projekt 'Male općine protiv euroskepticizma'

"SMUG EU - Small municipalities against euroscepticism" provodi se od rujna 2017. do travnja 2019. godine. U provedbu je uključeno 15 partnera iz 9 zemalja. SMUG EU projekt pratite na službenoj web stranici www.smug-eu.eu