Općina Breznički hum i Općina Gornja Rijeka u provedbi projekta REACT