Održane tri radionice za izradu strategije LAG-a PRIZAG