Održana radionica na temu ruralnog turizma

U ponedjeljak 27.rujna i utorak 28.rujna održane su radionice o pokretanju i poslovanju subjekata u ruralnom turizmu koje su jedna od aktivnosti provedbe projekta Skrivena blaga ruralnog turizma.

Tema prvog dana radionice bila je: Pokretanje ruralnog turizma na OPG-u i uspješno poslovanje u ruralnom turizmu. Predavanje interaktivne radionice vodila je dr. sc. Snježana Boranić Živoder ispred Instituta za turizam iz Zagreba, te Dijana Katica, vanjska konzultantica Instituta za turizam.

Drugog dana radionica pričalo se o kulturnoj baštini i njezinoj interpretaciji te o marketingu u turizmu. Predavačice su također bile s Instituta za turizam,  Ives Vodanović Lukić, Sanda Čorak te Snježana Boranić Živoder.

Na predavanju je sudjelovalo 10 potencijalnih pružatelja usluga iz područja ruralnog turizma s područja LAG-a PRIZAG.

 

O autoru