Održana međunarodna konferencija “Izazovi i prilike za razvoj ruralnih područja”