Objavljeni Natječaji za provedbu operacija 8.6.1. i 8.6.2.