Objavljen natječaj za provedbu operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“