Nova Brošura ‘JAČANJE LEADER-a I RURALNIH PODRUČJA. SAD!’

Članovi ELARD-a izradili su najnoviju brošura o revitalizaciji ruralnih ekonomija i društva pomoću LEADER-a i Lokalnih akcijska grupa pod nazivom: 
 
Brošura je prevedena i na hrvatski jezik, a preuzeti ju možete ovdje.
 
O autoru