Natječaj FZOEU za nabavku komunalne opreme, vozila te gradnje reciklažnih dvorišta