Misija i ciljevi

Misija i ciljevi Lag Prizag-a po osima ruralnog razvoja su:

  • unaprijediti komunalnu i društvenu infrastrukturu radi podizanja standarda i uvjeta življenja stanovništva, vodeći brigu o ravnomjernom razvoju područja
  • unaprijediti uvjete gospodarenja u šumarstvu i poljoprivredi
  • podići razinu znanja i društvene osviještenosti stanovništva
  • širenje i razvoj gospodarskih aktivnosti.

   
Naša vizija je zajednica sretnih i zadovoljnih ljudi u zdravom okruženju, koji svoj napredak temelje na uvažavanju kulturnih i tradicionalnih vrijednosti te učinkovitom i uravnoteženom korištenju svih raspoloživih ljudskih, prirodnih i gospodarskih potencijala.

Naš moto je "zavičaj u malom".