LOKALNIM AKCIJSKIM GRUPAMA VIŠE OD 843 TISUĆE KUNA IZ IPARD-A