LAG Prizag dobio Odluku o odabiru LAG-a. Potpora uvećana za 359.000,00 kn