Konačna rang lista iz III. LAG natječaja za provedbu T.O. 2.1.1.

Nakon proteka roka za podnošenje prigovora, objavljujemo konačnu rang listu odobrenih projekata na trećem LAG natječaju za provedbu tipa operacije 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje,  poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu.”.

Konačnu rang listu možete pronaći na sljedećem linku:

Konačna rang lista III. LAG natječaj T.O.2.1.1

O autoru