IZBORNA  SKUPŠTINA  LAG-a PRIZAG

U  petak, 11. 03. 2022. godine  s početkom u  18,00  sati   u  Bisagu – Općini  Breznica, održana je   IZBORNA  SKUPŠTINA  Lokalne  akcijske  grupe  PRIGORJE – ZAGORJE.

Skupštini je predsjedavalo RADNO PREDSJEDNIŠTVO U SASTAVU:

 1. Anita Krok
 2. Štefica Sremec  i 
 3. Darinka Andrašek.

 

Dnevni  red  sjednice   SKUPŠINE  bio je:

 1. Izbor radnih  tijela  Skupštine
 1. Verifikacijske  komisije
 2. Radnog  predsjedništva
 3. Kandidacijsko -izborne komisije
 4. Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika
 1. Izvješće o radu predsjednice LAG-a za 2021  sa osvrtom na mandat od 4 godine (06. 03. 2018. godine do danas), te usvajanje istog.
 2. Financijsko izvješće za 2021. godinu, te usvajanje
 3. Izvješće Nadzornog odbora LAG-a PRIZAG o obavljenom nadzoru materijalnog i financijskog poslovanja LAG-a PRIZAG, te usvajanje
 4. Donošenje Odluke o razrješenju:
 5. Predsjednice
 6. Dva dopredsjednika
 7. Članova Upravnog odbora
 8. Tajnika
 9. Članova Nadzornog odbora
 10. Donošenje Odluke o izboru:
 11. Predsjednika
 12. Dva dopredsjednika
 13. Članova Upravnog odbora( 8 članova)
 14. Članova Nadzornog odbora
 15. Tajnika Udruge
 16. Donošenje Odluke  o sastavu Upravnog odbora  LAG-a
 17. Donošenje odluke o imenovanju zamjenskih članova Upravnog odbora
 18. Donošenje odluke o potpisivanju financijske dokumentacije LAG-a
 19. Ostala pitanja i prijedlozi.

 

Izvještaj   o  radu   za  prethodnu  2021. godinu, kao  i  za   četverogodišnje  mandatno  razdoblje  (06.03.2018. – 11. 03. 2022. ) podnijela je predsjednica LAG-a Nevenka Benjak.

U ime   KANDIDACIJSKO – IZBORNE  KOMISIJE  prijedloge je podnio   ZORAN HEGEDIĆ.

U tijela  LAG- a   izabrani  su:

 • Za Predsjednicu –  Nevenka  Benjak, gospodarski  sektor
 • za dopredsjednika – Zdravko Maltar , civilni sektor
 •  za dopredsjednika – Dragutin Hendelja, gospodarski sektor 

Članovi Upravnog odbora (8 članova) – Upravni odbor ima 11 članova, predsjednici i  dopredsjednici ulaze po  funkciji:

Danijela Barjaktarević (gospodarski sektor),

Darko Fištrović (javni sektor),

Stjepan Krobot (javni sektor),

Dragutin Mateković (Javni sektor),

Darinka Andrašek (civilni sektor),

Štefica Sremec (civilni sektor),

Branko Tukač (javni sektor) i

Mateja Jež Rogelj (gospodarski sektor).

 

Članovi Nadzornog odbora:

 • Goran Bruči  – gospodarski sektor
 • Stjepan Zajec  – javni sektor
 • Stjepan Tuk – civilni sektor

Za Tajnicu udruge izabrana je – Štefica   Sremec, civilni sektor.


O autoru