Informativna radionica za pripremu prijave na LAG natječaj za provedbu T.O. 2.1.1.

Lokalna akcijska grupa “Prigorje-Zagorje” organizira informativnu radionicu za prijavu na raspisani V. natječaj LAG-a  za provedbu tipa operacije 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu.

Radionica će se za potencijalne prijavitelje s područja LAG-a PRIZAG održati 09. ožujka 2023. u 18.00 sati u Uredu LAG-a, Antuna Mihanovića 3, Novi Marof.

O autoru