U četvrtak, 28.1. održana Skupština LAG-a i Partnerski odbor za izradu strategije LAG-a