Snimljeni promotivni i edukativni video materijali područja našeg LAG-a

U sklopu projekta suradnje LAG-ova ”Skrivena blaga ruralnog turizma” nastalo je ukupno šest promotivnih i šest edukativnih video materijala snimljenih na područjima svakog LAG-a partnera, a to su LAG Zagorje Sutla, LAG SAVA, LAG Zeleni bregi, LAG Međimurski doli i bregi, LAG Mura-Drava te LAG PRIZAG.

Predstavljamo Vam PROMO video našeg LAG-a: 

U sklopu projekta snimljeni su i edukativni video materijali koje možete pronaći na : https://www.skrivena-blaga.eu/

Projekt suradnje LAG-ova „Skrivena blaga ruralnog turizma“ sufinanciran je iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Mjera 19 LEADER, Podmjera 19.3 “Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a”, Tip operacije 19.3.2 “Provedba aktivnosti projekta suradnje”, Međuteritorijalni projekt suradnje.

O autoru