Rezultati III. LAG natječaja za T.O. 1.1.2.

Dana 14.06.2022. godine na 4. sjednici upravnog odbora LAG-a PRIZAG doneseno je pet Odluka o odabiru projekata sukladno raspoloživim sredstvima za 3. LAG natječaj za T.O. 1.1.2., “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Dodijeljeni iznos potpore za navedene projekte ukupno iznosi 566.392,50 kn, a privremenu rang listu možete vidjeti ovdje, dok će konačna rang lista odobrenih projekata biti objavljena na ovim web stranicama nakon proteka rokova za prigovore, odnosno nakon pravomoćnosti Odluka o odabiru. 

O autoru