Primjena Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Zakona o zaštiti okoliša te Zakona o zaštiti prirode u okviru operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energije“ unutar Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.