Poziv izlagačima na tradicionalnu 13. manifestaciju “Tak se negda pri nami delale”