Poziv na predavanje “Mađarska iskustva u primjeni LEADER-a”