Održana prezentacija sa primjerima dobre prakse mađarskih LAG-ova