Objavljen natječaj za operaciju 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija