O nama

 

LAG PrizagLokalna akcijska grupa “Prigorje-Zagorje” (LAG PRIZAG) osnovana je 29. prosinca 2009. godine u općini Gornja Rijeka od strane 40 osnivača/članova iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora.

Dana 7. siječnja 2010. grupa je upisana u Registar udruga RH.

LAG PRIZAG pokriva površinu od 510 kilometara kvadratnih gdje živi 35.000 stanovnika. Obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave iz 3 županije:

  • Varaždinske: grad Novi Marof i općine Breznica, Visoko, Breznički Hum, Ljubešćica
  • Krapinsko – zagorske: općine Budinščina, Hrašćina i Konjščina
  • Koprivničko – križevačke: općine Gornja Rijeka, Kalnik i Sveti Petar Orehovec

Ured LAG-a:

Antuna Mihanovića 3,
42220 Novi Marof
OIB:19212455529
IBAN: HR2423600001102125772

Voditelj Ureda:
Marijan Kopjar +385/98/9823-407

Voditelj projekata:
Krunoslav Đurec +385/99/2138-501

Stručni suradnik i voditelj projekta ‘SMUG EU’:
Jasmina Bočkaj +385/91/1981-796

Tijela LAG-a:

Predsjednik:
Zdravko Maltar, iz Grada Novog Marofa

Dopredsjednici:
Nevenka Benjak, iz Općine Konjščina
Dragutin Hendelja, iz Općine Sveti Petar Orehovec

Tajnik:
Marijan Kopjar, iz Grada Novog Marofa

Upravni odbor:
1. Danijela Barjaktarević, članica iz Općine Ljubešćica
2. Hrvoje Cerinski, član iz Općine Hrašćina
3. Darko Fištrović, član iz Općine Gornja Rijeka
4. Zoran Hegedić, član iz Općine Breznički Hum
5. Mladen Kešer, član iz Općine Kalnik
6. Ivana Margetić, članica iz Općine Breznica
7. Renata Mateković, članica iz Općine Visoko
8. Štefica Sremec, članica iz Općine Budinščina

Nadzorni odbor:
Goran Bruči, Breznica, predsjednik
Stjepan Tuk, Sveti Petar Orehovec, član
Stjepan Zajec, Budinščina, član