O nama

LAG PrizagUdruga Lokalna akcijska grupa “Prigorje-Zagorje” (LAG PRIZAG)  je osnovana  29. prosinca 2009. godine u općini Gornja Rijeka od strane 40 osnivača/članova iz javnog, gospodarskog i civilnog sektora. Dana 7. siječnja 2010. grupa je upisana u Registar udruga RH.

Cilj udruge je održivi ruralni razvoj područja na kojem djeluje uvažavajući interese svojih članova.

LAG PRIZAG pokriva površinu od 510 kilometara kvadratnih gdje živi 35.000 stanovnika. Obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave iz 3 županije:

  • Varaždinske: grad Novi Marof i općine Breznica, Visoko, Breznički Hum, Ljubešćica
  • Krapinsko – zagorske: općine Budinščina, Hrašćina i Konjščina
  • Koprivničko – križevačke: općine Gornja Rijeka, Kalnik i Sveti Petar Orehovec

Ured LAG-a:

Antuna Mihanovića 3,
42220 Novi Marof
OIB:19212455529
IBAN: HR2423600001102125772

Stručna suradnica:
Rosela Kružić +385/95/3926-867

 

Tijela LAG-a:

Predsjednik:
Nevenka Benjak, iz Općine Konjščina (gospodarski sektor)

Dopredsjednici:
Zdravko Maltar, iz Grada Novog Marofa (civilni sektor)
Dragutin Hendelja, iz Općine Sveti Petar Orehovec (civilni sektor)

Upravni odbor:
1. Darinka Andrašek, članica iz Općine Breznički Hum (civilni sektor)
2. Danijela Barjaktarević, članica iz Općine Ljubešćica (gospodarski sektor)
3. Darko Fištrović, član iz Općine Gornja Rijeka (javni sektor)
4. Mateja Jež Rogelj, članica iz Općine Kalnik (gospodarski sektor)
5. Stjepan Krobot, član iz Općine Breznica (javni sektor)
6. Dragutin Mateković, član iz Općine Visoko (javni sektor)
7. Štefica Sremec, članica iz Općine Budinščina (civilni sektor)
8. Branko Tukač, član iz Općine Hrašćina (javni sektor)

Tajnica:
Štefica Sremec, iz Općine Budinščina

Nadzorni odbor:
Goran Bruči, Breznica, predsjednik
Stjepan Tuk, Sveti Petar Orehovec, član
Slađana Krivak, Hrašćina, članica