Natječaj za zapošljavanje – STRUČNI/A SURADNIK/CA

Upravni  odbor  Lokalne  akcijske  grupe  PRIGORJE -ZAGORJE  (LAG PRIZAG),  na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za popunjavanje radnog mjesta stručni suradnik u Uredu LAG-a PRIZAG, a sukladno  članku 6. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, te pravima i obvezama zaposlenika Ureda LAG-a PRIZAG, raspisuje

NATJEČAJ

za popunjavanje radnog mjesta stručni suradnik

 

Raspisuje se natječaj za potrebe popunjavanja radnog mjesta Stručni suradnik u uredu LAG-a PRIZAG.

Ugovor o radu sklapa se na određeno puno radno vrijeme – šest mjeseci, s mogućnošću produljenja.

Probni rad ugovoriti će se na rok od  mjesec dana .

OPIS RADNOG MJESTA:

 • Sudjeluje u provedbi projekata LAG- a PRIZAG,
 • zadužen je za pripremu dokumentacije za provedbu javne nabave sukladno važećim propisima,
 • pruža tehničku podršku članovima LAG-a kod pripreme i provedbe projekata (osim u projektima koji su prijavljeni na LAG natječaj te bi se mogao utvrditi sukob interesa),
 • sudjeluje u organizaciji i provedbi aktivnosti LAG- a (organizacija javnih događanja, edukativnih programa, prikupljanju  podataka i izrade baza podataka),
 • aktivno sudjeluje u osmišljavanju i pripremi projekata te doprinosi provedbi lokalne razvojne strategije LAG- a,
 • sudjeluje u izradi financijskog i programskog izvještavanja prema kontrolnim tijelima koje financiraju rad LAG-a,
 • komunicira s drugim LAG- ovima i srodnim asocijacijama u području ruralnog razvoja,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjeri Upravni odbor i  Predsjednik Udruge ili Voditelj.

 

UVJETI:

 • VSS ili VŠS stručna sprema društvenog  smjera ( pravna, ekonomska), odnosno agrarno ekonomska
 • najmanje 1 godine iskustva po mogućnosti  na pripremi i provedbi  nacionalnih i/ili EU projekata,
 • dobre organizacijske vještine,
 • izražene komunikacijske vještine,
 • izražena sklonost timskom radu,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika,
 • vozačka dozvola B kategorije,
 • napredna informatička pismenost (Ms Office, WordPress )
 • spremnost rada na projektima, a što  uključuje  rad na terenu te za  vrijeme  provedbe projekta nedefinirano  radno vrijeme.

UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ POTREBNO JE PRILOŽITI:

 • Životopis (CV),
 • Preslika diplome ili drugi dokaz o traženom obrazovanju,
 • dokaz o radnom stažu (dokaz o iskustvu  rada na pripremi i  provedbi nacionalnih i/ili   EU projekata – ako posjeduje)
 • preslika vozačke dozvole
 • izjavu o prihvaćanju ostalih uvjeta

Dokazi se prilažu u neovjerenoj preslici.

ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ:

Prijave na natječaj zaprimaju se do 5. lipnja 2023. do 12.00 sati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

 Lokalna akcijska grupa Prigorje – Zagorje, Antuna Mihanovića 3, 42220 Novi Marof

Kandidati koji ispunjavaju uvjete biti će pozvani na razgovor vezano na tražene uvijete  i provjeru znanja iz engleskog jezika i znanja  iz  informatičke  pismenosti.

Izrazi koji se koriste u ovome tekstu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

Upravni odbor LAG-a

 

O autoru