Najava radionice na Kalniku u programu manifestacije “Izbor za vinsku kraljicu kalničke vinske regije”