Ministarstvo zaštite okoliša pojednostavilo ishođenje akata u svrhu zaštite okoliša, potrebnih kod prijave na natječaje