Links

Grad Novi Marof

Turistička zajednica Grada Novog Marofa

Općina Ljubešćica

Općina Kalnik

Turistička zajednica Općine Kalnik

Općina Sveti Petar Orehovec

Općina Gornja Rijeka

Općina Visoko

Općina Breznica

Općina Breznički Hum

Općina Hrašćina

Općina Konjščina

Općina Budinščina

 

Ministarstvo poljoprivrede

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju

IPARD

Savjetodavna služba

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

 

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

LEADER mreža Hrvatske

Mreža za ruralni razvoj

Europska mreža za ruralni razvoj

 

Europska komisija – predstavništvo u Hrvatskoj

Europska komisija – Poljoprivreda i ruralni razvoj

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EAFRD

Europski fondovi

EU asistent

 

Varaždinska županija

Varaždinska županija – Upravni odjel za poljoprivredu i zaštitu okoliša

Turistička zajednica Varaždinske županije

Agencija za razvoj Varaždinske županije – AZRA

 

Koprivničko-križevačka županija

Koprivničko-križevačka županija – Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije

PORA – Razvojna agencija Podravine i Prigorja

 

Krapinsko-zagorska županija

Krapinsko-zagorska županija – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet, komunalnu infrastrukturu i EU fondove

Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije

Zagorska razvojna agencija – ZARA

 

LAG Sjeverozapad

LAG Međimurski doli i bregi

LAG Mura-Drava

LAG Izvor

LAG Podravina

LAG Prigorje

LAG Zeleni bregi

LAG Zagorje – Sutla