LAG-u PRIZAG do sada u 2016. godini iz APPRRR-a isplaćeno 453.923,66 KN