LAG-ovi putem natječaja odabrali više od 1700 LEADER (CLLD) projekata