Konačna rang lista IV. LAG natječaja T.O. 2.1.1.

Nakon proteka roka za podnošenje prigovora, objavljujemo konačnu rang listu odobrenih projekata na četvrtom LAG natječaju za provedbu tipa operacije 2.1.1., “ Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti, ostalu povezanu infrastrukturu te turističku infrastrukturu”.

Konačnu rang listu možete pronaći na sljedećem linku:

Konačna rang lista IV. LAG natjecaj 2.1.1.

O autoru