Kako do potpore za Mjeru 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene?