Ispravak teksta III.LAG natječaja za T.O.1.1.2. – Prilog IV

Obavještavamo Vas da je u III. LAG natječaju za T.O. 1.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava u Prilogu IV “Kriteriji odabira s pojašnjenjem”, u tekstu pojašnjenja ‘Kriterij odabira C – Horizontalni kriteriji’ pogrešno naveden najviši mogući ostvarivi bodovi. Isto tako briše se fusnota broj 1 zajedno s opisom.

Ispravljeni Prilog IV objavljen je u sklopu natječajne dokumentacije sa naznakom ispravak.

O autoru