Besplatna radionica o pokretanju i poslovanju subjekata u ruralnom turizmu