Aktivnosti unutar mjere 01 – strukovno osposobljavanje za korisnike mjera 10 i 11