924 tisuće kuna iz IPARD-a za Lokalne akcijske grupe